Cortex Textiles

专注于提供更优质男女针织休闲时装、软壳外套和性能服饰的服装制造商

了解更多

Cortex Textiles
Home Middle
Home product 3

Home product 1

Home product 2

品牌优势


  • 以设计为中心
  • 质量严格把关
  • 极具经验和灵活度
  • 多重生产设施